Obec Forbasy rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Forbasy. Vyvesené: 26.11.2021, Zvesené:

 26.11.2021

Na úradnej tabuli obce Forbasy ako aj na elektronickej úradnej tabuli sme zverejnili návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Forbasy:


1 2