Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 12.07.2022


1 2 3 4