Výzva na vykonanie výrubu /okliesnenie stromov a iných porastov pri realizácii výrubu v ochrannom pásme VN/VVN vedení

 24.08.2022


1 2 3 4 5