Výsledky celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v obci Forbasy - 3.kolo

 27.11.2020

OBEC FORBASY

Výsledky celoplošného testovania na COVID-19 konaného dňa 21.11. 2020 v našej obci

Počet obyvateľov od 10-65 rokov: 345 

Testovania sa zúčastnilo celkom: 213,  z toho občania obce Forbasy: 173

Počet pozitívnych: 2, z toho občania obce Forbasy: 1

Vyslovujeme úprimné poďakovanie príslušníkovi Ozbrojených síl SR, príslušníkovi Policajného zboru, zdravotníkom, dobrovoľníkom na administratívne práce, členom nášho dobrovoľného hasičského zboru a aj tým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu testovania. Zároveň ďakujeme za trpezlivosť a ohľaduplnosť všetkým, ktorí sa prišli otestovať.

Želáme Vám všetkým pevné zdravie.

                                                                                Michal Hanečák 

                                                                                   starosta obce1 2 ... 19