Nahlasovanie domácich zabíjačiek

 12.03.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa oznamuje

 chovateľov zvierat hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz a zver z farmového chovu,

aby zabíjačky pre súkromnú domácu spotrebu uvedených zvierat chovatelia, nahlasovali  aspoň jeden pracovný deň vopred na mailovú adresu RVPS v Starej Ľubovni:  podatelna.SL@svps.sk. Na uvedenú adresu sa nahlasujú aj úhyny zvierat.

Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek a úhynov vyplýva pre chovateľov zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.


1 2 ... 19