Testovanie v obci Forbasy

 14.04.2021

  Testovanie v obci Forbasy                        

Obec Forbasy pripravuje zabezpečenie dobrovoľného testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19, ktoré sa uskutoční

v nedeľu 18.04.2021

v čase od 14,00 hod. do 16,45 hod.

pred Hasičskou zbrojnicou pomocou mobilného odberového miesta,

ktorý zabezpečí ASSR.

Prosíme, nezabudnite si na testovanie priniesť občiansky preukaz.

Odporúčaný časový harmonogram testovania na COVID – 19 v obci Forbasy

Čas odberu  
14:00 - 15:00

Zamestnanci MŠ Forbasy,

rodičia detí navštevujúce MŠ Forbasy a ZŠ s MŠ Hniezdne

15:00 - 16:45 Obyvatelia

Posledný odber sa realizuje o 16:45 hod. z dôvodu vyhodnotenia posledných testov.

Testovanie bude prebiehať bez objednávania.

Prosíme občanov, aby pri čakaní v rade na testovanie uprednostnili občanov so zdravotným postihnutím, tehotné a dojčiace ženy a seniorov.

Bližšie informácie podáva starosta obce na tel. čísle 0911 268 534.


1 2 ... 19