Očkovanie v našej obci

 20.01.2022

OČKOVANIE V NAŠEJ OBCI

Vážení občania,

v mene očkovacieho centra Polikliniky Sabinov n. o., ako koordinátora výjazdového očkovania Vám oznamujeme, že v našej obci bude očkovanie proti COVID-19 piatok 21.1.2022 od 11:00 h do 11:30 h na Obecnom úrade.

Očkujú záujemcov:

 • o dávku jednodávkovej vakcíny Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson,
 • záujemcov o I. dávku vakcíny Pfizer,
 • záujemcov o II. dávku vakcíny Pfizer, pod podmienkou splneného intervalu 21 až 40 dní od podania I. dávky v akomkoľvek očkovacom centre na Slovensku,
 • záujemcov o III. dávku:
  • informácie :
   • v prípade dvojdávkových vakcín (Pfizer/Moderna) je možné po 3 mesiacoch od podania 2. dávky,
   • po jednodávkovej vakcíne Janssen (Johnson) je možné po 2 mesiacoch od podania 1. dávky,
   • v prípade človeka s vážnou zdravotnou diagnózou musia ubehnúť aspoň 4 týždne od II. dávky vakcíny.

Očkujú všetkých občanov od 18 rokov s neobmedzenou hornou vekovou hranicou.

Občania, ktorí majú záujem o očkovanie, prosíme o nahlásenie na obecnom úrade alebo na t. č.: 052/43 234 55

Viac informácií nájdete na webovej stránke obce Forbasy – www.forbasy.eu1 2 ... 19