Realizácia optickej siete v našej obci

 21.01.2022

Slovak Telekom realizuje modernizáciu telekomunikačnej siete v našej obci

V  dňoch od 21.1.2022 až 25.1.2022 Vám bude doručené tlačivo, v ktorom môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do Vášho domu. V prípade, ak nebudete zastihnutý na adrese, tlačivo si nájdete v poštovej schránke. Stiahnuť si ho môžete aj pod týmto oznamom.

                                                                                                                    

Pre Vašu informáciu uvádzame odpovede na najčastejšie otázky obyvateľov, s ktorými sa stretávame:

• Všetky náklady spojené s budovaním telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie budú hradené spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
   

 • Súhlas so samotnou výstavbou Vás, ako vlastníka nehnuteľnosti, nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov na vybudovanie siete a optických účastníckych skriniek.

  • Súhlas Vás nezaväzuje ani ku žiadnemu budúcemu objednávaniu, alebo odberu služieb.

Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument a prineste ho na obecný  úrad  alebo zašlite naskenované e-mailom na adresu: 

viktor.nogli@gmail.com

NAJNESKOR  DO 15.2.2021

V prípade otázok na č.tel. 0911268534, 052 4323455


1 2 ... 19