Pozvánka na "stretnutie s Mikulášom" dňa 5.decembra o 16.00 hod

 01.12.2022

P O Z V Á N K A

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo

 vo Forbasoch

pozýva všetky naše deti na

„stretnutie s Mikulášom“,

ktoré sa uskutoční

dňa 5. decembra 2022 o 16,00 hodine

pri stromčeku pred kostolom sv. Doroty.

Tešíme sa na Vašu účasť.
1 2 ... 18