Komisie pri OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda

Jakub Ružbašan      

Členovia

Peter Dubiel    

Miroslav Koneval

Peter Kopčák

Oto Polomčák