Zamestnanci

Beáta Kopčáková - mzdové oddelenie, príjem a úhrada faktúr, vedenie účtovníctva, overovanie podpisov a listín

Ing.Mária Viktória Bodocká - evidencia pokladne, evidencia obyvateľov, oddelenie daní a miestnych poplatkov, overovanie podpisova a listín

Kontakt:

email: ouforbasy@slnet.sk

tel: 0524323455