Odhalenie opraveného pamätníka padlým I.II. svetovej vojny 2022


1 2 3