Obec Forbasy rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznamy

Poplatky za MŠ

Poplatky za MŠ

V zmysle Zákona č. 245/2008 MŠ SR  o výchove a vzdelávaní  je rodič dieťaťa povinný platiť príspevok na úhradu neinvestičných nákladov. Náš zriaďovateľ, Obec Forbasy, v zmysle VZN č. 1/2019  zo dňa 25.06.2019 stanovil  výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške

10€ mesačne pre dieťa.  

Poplatok za MŠ uhrádzajú rodičia riaditeľke MŠ do 10. dňa v mesiaci

Poplatky za stravu

Poplatky za stravu uhrádzajú rodičia do 10. dňa v mesiaci na účet alebo uhradením šekovej poukážky

Výška poplatku na 3-5 r.dieťa  - 1,54€ na deň x počet dní v mesiaci (desiata+obed+olovrant)

Výška poplatku predškoláka – v štádiu riešenia


Platba za stravu sa uhrádza 1 mesiac vopred.

  

ODHLASOVANIE:

osobne alebo telefonicky p. kuchárke (0911 534 676) najneskôr do 7.30 hod.