SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7)
Názov Popis Dátum
Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2023 - 23.02.2024
Plán kontrolnej činnosti HK Obce Forbasy na I. polrok 2024 Plán kontrolnej činnosti zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 30.11.2023
Návrh rozpočtu obce Forbasy na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026 - 29.11.2023
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Forbasy Dodatok č. 2 k VZN 2/2019 27.11.2023
Efektívne spracovanie mäsa a mäsových výrobkov - Zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Agro - Hniezdne 09.11.2023
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov pozemkov - poľovný revír Poľana Vyvesené: 23.08.2023 23.08.2023
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o určení pravidiel vypúšťania odpadových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie pre občanov obce Dodatok č.1 k VZN 1/2020 25.08.2023
Generované portálom Uradne.sk