SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 37)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZML-22-2023 Zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu Odb.: Obec Forbasy
Dod.: MY RESIDENCE Luxury Homes, s. r. o.
34 300 €
ZML-21/2023 Nájom nebytových priestorov Odb.: SOCIAL FOOD s. r. o., r. s. p.
Dod.: Obec Forbasy
270 €
IROP-Z302091CZG4-91-108 Riešenie migračných výziev v obci Forbasy Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15 600 €
1307/2023 Poskytnutie dotácie s rozpočtu PSK Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 500 €
PK-09052023-01 Zhotovenie a existujúcej webovej stránky Odb.: Obec Forbasy
Dod.: webex.digital s.r.o.
720 €
15/2023 Dodatok č.1 Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
323 0943 Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
13/2023 Výkon pestebnej činnosti Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Peter Pardus
0 €
ZML-12/2023 Zabezpečenie manažmentu a monitoringu projektu z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Ekologické a inovačné centrum o.z.
650 €
5190060392 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Forbasy
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
23/38/054/287 Zabezpečenie podmienok aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
102.66 €
23/38/054/228 Zabezpečenie aktivácie za účelom získania pracovných návykov Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
599 €
062023 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Forbasy
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
8093289459 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov Odb.: Obec Forbasy
Dod.: ČSOB Poisťovňa, a.s.
467.98 €
ZML-6-2022 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
3/2023 Výkon pestebnej činnosti Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Adrián Duračinský
0 €
2/2023 Výkon ťažobnej činnosti Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Peter Pardus
0 €
1/2023 Vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Forbasy
Dod.: TOMART, s.r.o.
3 000 €
06/2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Forbasy Odb.: Obec Forbasy
Dod.: W-Control, s.r.o.
6 239.14 €
22/38/010/24 Zväzok realizovať výkon činnosti občanov Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Generované portálom Uradne.sk