English
Zmenšiť textZväčšiť text

Aktivity

Plán aktivít a podujatí MŠ v školskom roku 2022-2023

Mesiac

AKCIA, PODUJATIE

September

19.09. - 30.09. Dary jesene

Október

03.10. - 14.10. Súťaž o najkrajšieho šarkana

05.10. DIVADLO SARUS PO ,, Budíček“

12.10. Tekvičky

23.10. Úcta k starším

21.10. Medzinárodný deň jablka súťaženie o najťažšie jabĺčko

November

03.11. Vychádzka k cintorínu, pamiatka zosnulých

04.11. Deň Materskej školy

17.11.- 21.11. Týždeň zdravej výživy

25.11 - 06.12. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

December

02.12. Zdobenie stromčeka

06.12. Vitaj Mikuláš

08.12 Kreslím list Ježiškovi

13.12. Vianočná pekáreň

18.12.Vianočná besiedka spojená s vianočnou burzou v KD Forbasy

Január

11.01. Zimná olympiáda - sánkovačka a guľovačka

18.01. Snehové kráľovstvo

Február

Otvorená hodina v ZŠ

16.02. Karneval

Marec

15.03. Návšteva knižnice v Satrej Ľubovni

20 - 24.03. Týždeň s obľúbenou knihou

21.03. Svetový deň Downového syndrómu

22.03. Svetový deň vody

Apríl

06.04.Veľká noc

22.04. Deň Zeme – brigáda v spolupráci s rodičmi

ZÁPIS DETÍ DO ZŠ

Máj

14.05. Deň Matiek

17.05. Deň Rodiny

23.05. Turistické vychádzky na Šťavu

30.05. Voda, vodička- pozorovanie okolia potoka, rybníka

Jún

01.06. MDD – hry a súťaže

21.06 ,,Môj Ocko“

Koncoročný výlet na dopravné ihrisko Jakubany

28.06. Rozlúčka s predškolákmi

*Plán akcií a podujatí sa bude počas školského roka dopĺňať.

Vypracovala: Mgr. Lucia Pardusová

*Plán akcií a podujatí sa bude počas školského roka dopĺňať.