English
Zmenšiť textZväčšiť text

Cintorín

Vážení občania, 

na danej stránke http://www.slovenskecintoriny.sk/forbasy si môžete pozrieť cintorín v obci Forbasy

VÝZVA NA ZAPLATENIE HROBOVÉHO MIESTA A UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si skontrolovali doma platby za hrobové miesta.

V prípade, že nemáte zaplatené, dostavte sa prosím na Obecný úrad vo Forbasoch za účelom vyrovnania svojich podlžnosti za hrobové miesta (informácie o podlžnostiach Vám poskytne Ing. Bodocká).

Aktuálne platný zákon 398/2019 Z. z. z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. V zákone sa upravili práva a povinnosti prevádzkovateľov cintorína. Vyplýva z neho okrem iného aj povinnosť evidovať hrobové miesta.

Ďalej oznamujeme nájomcom hrobových miest na cintoríne vo Forbasoch, že sa uzatvárajú nové nájomné zmluvy hrobových miest. Preto žiadame nájomcov hrobových miest, aby uzatvorili novú nájomnú zmluvu s Obcou Forbasy a zaplatili poplatok za hrobové miesto na ďalších 10 rokov. Taktiež prosím, aby ste potvrdili tie hrobové miesta, za ktoré plánujete platiť, prípadne potvrdiť tie, ktoré chcete zrušiť.

Ďakujeme za pochopenie

OZNAM

Poplatok za hrobové miesta je stanovený podľa platného cenníka uveného vo VZN č. 11/2011.

OZNAM

Obecný úrad žiada občanov, aby vytvorenie nového hrobového miesta bolo po dohode so starostom/ pracovníkmi obceného úrad v súlade so súčasnou mapou pohrebiska.

OZNAM

Ak máte na tomto cintoríne svojich zosnulých blízkych, zmenili ste adresu alebo nie ste si istí, či je nájom zaplatený a záleží Vám na tom, aby bolo toto pietne miesto uchované, kontaktujte Obecný úrad Forbasy.