English
Zmenšiť textZväčšiť text

Projekty obce

Názov projektu:

Riešenie migračných výziev v obci Forbasy 

Obci Forbasy bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Riešenie migračných výziev v obci Forbasy“ v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 9. FAST CARE, Špecifický cieľ 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Cieľom projektu je zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky 

Nenávratný finančný príspevok vo výške – 15 600,00 Eur