Symboly obce

Erb obce :

Erb obce tvorí: zo spodného okraja červeného štítu vyrastajúca striebroodetá, do zlatého plášťa zahalená striebronimbá zlatovlasá svätica – svätá Dorota – so zopätými rukami.

Symboly obce sú zaevidované v heraldickom registri MV SR pod číslom sign. F-5/96.

Vlajka obce :

Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov bieleho, červeného, bieleho a žltého.

Vlajka má pomer strán 2 : 3, ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi za strihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

Pečať obce:

 

Pečať obce Forbasy je kruhová. Vo vnútornom kruhu ju tvorí postava stojacej sv. Doroty so zopätými rukami. V spodnej časti kruhu  je umiestnený nápis Obec Forbasy.