Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 18)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22/38/010/24 Zväzok realizovať výkon činnosti občanov Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
ZML-28-2022-FOR Predaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Juraj Selep
Dod.: Obec Forbasy
150 €
ZML-26-2022-FOR Predaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Jaroslav Girgoško
Dod.: Obec Forbasy
51 €
ZML-25-2022-FOR Predaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Ing. Mária Kaslová
Dod.: Obec Forbasy
84 €
ZLP-00329851 Pripojenie k informačnému DCOM Odb.: Obec Forbasy
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.9.2019 Dodatok č. 1 Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Ing. Milan Štupák - IVS
73 159.22 €
Dodatok č.1 k Zmluve č.309070ADG2 Zmena čísla bankového účtu Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
ZML-22-2022-FOR Vybudovanie bezplatné Wifi pre občanov Odb.: Obec Forbasy
Dod.: NITRANET, s.r.o.
15 000 €
NZ č. 814 377 002-1-2022-NZNP Nájom Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Železnice Slovenskej republiky
50 €
900/2022/OPR Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 000 €
Z311071CKA3 Realizácia projektu Wifi pre Teba Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15 000 €
ZML-19-2022-FOR Úprava práv a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov Odb.: Obec Forbasy
Dod.: T-MAPY s. r. o.
0 €
ZML-19-2022 Založenie o grantovom účte Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
ZML-18-2022 Darovanie finančného daru Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Obnova kultúrnych tradícií, n.o.
300 €
ZML-17-2022-FOR Spracovanie žiadosti o nenávratný príspevok Odb.: Obec Forbasy
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
290 €
ZML-15-2022 Darovanie finančného daru Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Spolužitie zrodené z minulosti, n.o.
1 500 €
ZML-12-2022 Úprava podmienok účinkovania na kultúrnom podujatí "Unikátne dedičstvo SK-PL pohraničia" Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Sorta Group s. r. o.
150 €
20/22/KZ Prevod vlastníckeho práva k vodovodu Odb.: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Forbasy
8 500.62 €
Generované portálom Uradne.sk