Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 25)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
062023 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Forbasy
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
8093289459 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov Odb.: Obec Forbasy
Dod.: ČSOB Poisťovňa, a.s.
467.98 €
ZML-6-2022 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
3/2023 Výkon pestebnej činnosti Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Adrián Duračinský
0 €
2/2023 Výkon ťažobnej činnosti Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Peter Pardus
0 €
1/2023 Vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Forbasy
Dod.: TOMART, s.r.o.
3 000 €
06/2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Forbasy Odb.: Obec Forbasy
Dod.: W-Control, s.r.o.
6 239.14 €
22/38/010/24 Zväzok realizovať výkon činnosti občanov Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
ZML-28-2022-FOR Predaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Juraj Selep
Dod.: Obec Forbasy
150 €
ZML-26-2022-FOR Predaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Jaroslav Girgoško
Dod.: Obec Forbasy
51 €
ZML-25-2022-FOR Predaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Ing. Mária Kaslová
Dod.: Obec Forbasy
84 €
ZLP-00329851 Pripojenie k informačnému DCOM Odb.: Obec Forbasy
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.9.2019 Dodatok č. 1 Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Ing. Milan Štupák - IVS
73 159.22 €
Dodatok č.1 k Zmluve č.309070ADG2 Zmena čísla bankového účtu Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
ZML-22-2022-FOR Vybudovanie bezplatné Wifi pre občanov Odb.: Obec Forbasy
Dod.: NITRANET, s.r.o.
15 000 €
NZ č. 814 377 002-1-2022-NZNP Nájom Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Železnice Slovenskej republiky
50 €
900/2022/OPR Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 000 €
Z311071CKA3 Realizácia projektu Wifi pre Teba Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15 000 €
ZML-19-2022-FOR Úprava práv a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov Odb.: Obec Forbasy
Dod.: T-MAPY s. r. o.
0 €
ZML-19-2022 Založenie o grantovom účte Odb.: Obec Forbasy
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk