Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nepovolení jednoduchých pozemkových úprav § 8 Vyvesené: 18.10.2022

 18.10.2022


1 2 3 4 5