Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Forbasy za rok 2019

 26.02.2020

Zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Forbasy za rok 2019 a informáciu o sadzbe poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu pre rok 2020.

1 2 ... 19