Opatrenia krízového štábu

 24.03.2020

Vážení občania, obyvatelia našej obce.

Chceme apelovať na Vás z pozície členov Krízového štábu vo Forbasoch. Ako  vidíte situácia  nie je ľahká,  preto Vás žiadame, aby ste dodržiavali nariadené opatrenia štátu, ale aj našej obce.

Na základe prehľadu úloh zo zasadnutia Ústredného krízového štábu č. 5 a Verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona číslo 355 /2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydávame nasledovné opatrenia:

 Od 13.3.2020 Obecný úrad vo Forbasoch funguje bez stránkových hodín. Občania môžu komunikovať telefonicky na číslach: pevná linka - 052/4323455, mobil - 0911 268 534, zaslaním e-mailu na ouforbasy@slnet.sk, alebo doručením do poštovej schránky.

Od 13.3.2020 do odvolania sme zatvorili Pohostinstvo vo Forbasoch.

Od pondelka 16.03.2020 až do odvolania, sa z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu  v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území Slovenskej republiky  prerušuje prevádzka Materskej školy vo Forbasoch. Žiadame rodičov,  aby sa deti čo najmenej zdržiavali vonku.

Je potrebné vykonať zvýšenú dezinfekciu povrchov (chodby, schodišťa, madlá, kľučky, stoly, stoličky a pod. v materskej škole a aj priestorov obecného úradu.

Zaslali sme každému SMS, kde sme upozornili občanov, ktorí sa vrátili so zahraničia, aby to oznámili Obecnému úradu vo Forbasoch. Pre nich platí povinnosť dodržiavať  14-dennú karanténu. Občania, ktorí nebudú dodržiavať karanténu, budú sankcionovaní v zmysle platných právnych predpisov.  V karanténe je automatický každý člen domácnosti.

Dôrazne Vás žiadame, aby ste sa pohybovali na verejnosti čo najmenej.  Ak už idete vonku, je povinnosťou každého mať ochranné rúško.

Pre dôchodcov sú naďalej zabezpečené obedy. Zatiaľ neevidujeme žiadne požiadavky na pomoc  s nákupom od dôchodcov alebo od občanov obce.

Zákaz povoľovania všetkých kultúrnych, športových a iných verejných hromadných podujatí.

Poverujeme  veliteľa DHZO  a výbor DHZ

  • Zabezpečiť zoznam členov DHZ a DHZO, ktorí sú k dispozícii v prípade potreby.

O ďalších opatreniach v obci Vás budeme následne i priebežne informovať.

Všetci členovia krízového štábu budú operatívne k dispozícií.


1 2 ... 19