Názov projektu: ,,Vybavenie Športového areálu MŠ hnuteľným majetkom

 07.09.2020

Názov projektu:

,,Vybavenie Športového areálu MŠ hnuteľným majetkom"

Termín realizácie projektu: 01.07.2020 - 31.08.2020
Miesto realizácie projektu: Materská škola Forbasy
Rozpočet projektu: 2 998 €
Skutočne vynaložené finančné prostriedky: 1 719 €
Výška dotácie Prešovského samosprávneho kraja: 1 000 €

    1 2 ... 19