Oznam Materskej školy Forbasy

 24.09.2020

OZNAM

Riaditeľstvo materskej školy Forbasy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 25.09.2020. 


1 2 ... 19