Koronavírus - informovanie, odporúčania a nariadenia

 02.10.2020

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 dávame do povedomia informácie, odporúčania a nariadenia pre občanov.

Ďalšie informácie, odporúčania  a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nájdete na webovej stránke :

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Do pozornosti dávame tiež webové stránky:

https://www.korona.gov.sk/

https://www.health.gov.sk/Titulka

https://korona.gov.sk/ehranica/

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 587 zo dňa 30.9.2020 v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov bol dňom 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený NÚDZOVÝ STAV.


1 2 ... 19