Registrácia chovov ošípaných predĺžená do 23.10.2020

 14.10.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni upozorňuje chovateľov ošípaných na povinnosť registrácie chovu hoci aj jedinej ošípanej.

 V prílohe nájdete usmernenie a informácie o postupe registrácie chovu:


1 2 ... 19