Výsledky celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v obci Forbasy - 2. kolo

 10.11.2020

                                  OBEC FORBASY

Výsledky celoplošného testovania na COVID-19 konaného dňa 07.11. 2020 v našej obci

Počet obyvateľov od 10-65 rokov: 345 

Testovania sa zúčastnilo celkom: 340,  z toho občania obce Forbasy: 249

Počet pozitívnych: 6, z toho občania obce Forbasy: 3

Vyslovujeme úprimné poďakovanie príslušníkovi Ozbrojených síl SR, príslušníkovi Policajného zboru, zdravotníkom, dobrovoľníkom na administratívne práce, členom nášho dobrovoľného hasičského zboru a aj tým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu testovania. Zároveň ďakujeme za trpezlivosť a ohľaduplnosť všetkým, ktorí sa prišli otestovať.

Želáme Vám všetkým veľa zdravia.

Michal Hanečák 

starosta obce


1 2 ... 19