Novoročné prianie

 01.01.2021

Vážení spoluobčania.

Chcel by som v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce a aj všetkým, ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej obce nie je ľahostajný.

V novom roku Vám v mene svojom a tiež i v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a v mene zamestnancov obecného úradu, prajem veľa  sily a šťastia v každodennom živote.

Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie.

Želám a prajem  Vám viac krajších dní, ako tých horších, viac lásky, ako nenávisti, viac hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia.

                                                                                                          Michal Hanečák 

                                                                                                           starosta obce


1 2 ... 19