Africký mor ošípaných

 23.02.2021

Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Starej Ľubovni na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v infikovanej a vysokorizikovej oblasti pre nekomerčné chovy - drobnochovy, vrátane chovov s 1 ošípanou.

1 2 ... 19