INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI FORBASY ZA ROK 2020

 23.02.2021

Vážení občania,

dávame Vám do pozornosti dôležité informácie ohľadom odpadového hospodárstva.

Na základe štatistických údajov z minulých rokov môžeme skonštatovať, že my – obyvatelia našej obce produkujeme nadmerné množstvo komunálneho odpadu. Z tohto dôvodu nám hrozí navýšenie poplatku za komunálny odpad.

Výšku komunálneho odpadu môžeme ovplyvniť tým, že budeme triediť.

Medzi základné triedené zložky komunálnych odpadov patrí papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad.

S poľutovaním musíme konštatovať, že  poniektorí občania pristupujú ľahostajne a nezodpovedne k triedeniu odpadov.

Keďže triedený zber je vo farebných vreciach „zdarma“, mali by to obyvatelia využiť v čo najväčšom rozsahu, aby sa to odrazilo v poplatku za odpady, ktoré platia obci.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Forbasy

Množstvo odpadu, ktoré sme vyprodukovali v tonách

  • rok 2018                                71,377 tón
  • rok 2019                                90,009 tón
  • rok 2020                              108,40  tón

Z toho vidíme, že každý rok máme viacej odpadu, hoci občanov nepribúda – skôr ubúda.

Triedenie odpadu v percentách – tu vidíme, že veľmi nezodpovedne triedime, preto musíme lepšie triediť, aby sme sa vyhli zvyšovaniu cien za odpad.

  • rok 2018                                11,75 %                    
  • rok 2019                                23,24 %        
  • rok 2020                                26,44 %    
Zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Forbasy za rok 2020 a informáciu o sadzbe poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu pre rok 2021.

1 2 ... 19