Elektronické sčítanie obyvateľov len do 31.3.2021 !

 29.03.2021

Vážení občania,

nezabudnite, že elektronické sčítanie obyvateľov končí 31.3.2021!!

Obyvatelia obce sa sčítajú pomocou elektronického formulára na stránke www.scitanie.sk, formulár je potrebné vyplniť za seba, za deti, príp. blízkych príbuzných. Po tomto termíne už nebude možnosť sčítať sa z pohodlia domova.

Upozorňujeme občanov, že asistované sčítanie je určené pre obyvateľov bez prístupu k internetu a bez počítačovej zručnosti - osamelých seniorov, obyvateľov MRK, ktorí nie sú spôsobilí sčítať sa sami, resp. s pomocou svojich blízkych. Asistované ščítanie obyvateľov sa bude realizovať až po 1. apríli 2021 - presný termín bude určený na základe epidemiologickej situácie. Sčítanie týchto obyvateľov bude možné len na kontaktom mieste - samostatne alebo s pomocou stacionárneho asistenta, resp. prostredníctvom mobilného asistenta.

Dôležité je vedieť, že o asistované sčítanie budú občania musieť požiadať kontaktnú osobu na obci, príp. call centrum.

V prípade nesplnenia si povinnosti sčítať sa môže obec v súlade so zákonom využiť aj možnosť udelenia sankcií. Pri nesplanení si svojej povinnosti sčítať sa môže obec podľa zákona o sčítaní udeliť sankciu obyvateľovi vo výške od 25 do 250 Eur.


1 2 ... 19