SODB 2021 - Kontaktné miesto pre sčítanie obyvateľov

 03.05.2021

Rozhodnutím predsedu štatistického úradu Slovenskej republiky bolo stanovené dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie  od 3.5.2021 do nedele 13.6.2021.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť asistované sčítanie prerušené.

Služby asistovaného sčítania budú poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali a to 2 spôsobmi:

  1. obyvateľ príde do kontaktného miesta, kde sa sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta. V našej obci sú zriadené kontaktné miesta, kde sa obyvatelia môžu prísť sčítať v čase ich prevádzkových hodín:

Kontaktné miesto:

Obecný úrad Forbasy

065 01 Forbasy 40

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta

Po: 8:00  -  12:00         13:00  -  15:30

Ut:  8:00  -  12:00         13:00  -  15:30

St:  8:00  -  12:00         13:00  -  18:00

Št:  8:00  -  12:00         13:00  -  15:30

Pi:  8:00  -  12:00

  1. obyvateľ požiada o službu mobilného asistenta. Mobilný asistent navštívi obyvateľa doma  a pomôže mu sčítať sa. O mobilného asistenta budú mať možnosť obyvatelia požiadať telefonicky obec (052/43 234 55 ) alebo call centrum (02 / 20 92 49 19   a  02 / 22 11 99 99). 

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete meno a priezvisko, adresu,  na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť (teda  ulicu, súpisné a orientačné číslo) a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Obec požiadavku zaeviduje a pridelí ju na vybavenie konkrétnemu mobilnému asistentovi, ktorý občana bude následne telefonicky kontaktovať za účelom dohodnutia si konkrétneho termínu a času návštevy.  Upozorňujeme, že asistované sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru, mobilný asistent Vás sčíta pri osobnej návšteve.

Celé znenie rozhodnutia predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania sú uvedené v priloženom súbore.


1 2 ... 19