Testovanie v obci Forbasy

 12.05.2021

Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu na Slovensku a presunu okresu Stará Ľubovňa do II. stupňa varovania sa tento víkend v našej obci neuskutoční antigénové testovanie.

Prehľad opatrení:

+ zákaz cesty na zahraničnú dovolenku,

+ neobmedzený pohyb do 21. hodiny,

+ večerný zákaz vychádzania od 21. do 1. hodiny - platia isté výnimky, bez testu je možná:

 • cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej alebo plánovanej, zdravotnej starostlivosti a očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby či príbuzného,

 • cesta do lekárne,

 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný,

 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,

 • cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá,

 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,

 • pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického, moru ošípaných.


+ do práce sa vyžaduje test iba ak niekto pracuje v čase od 21.00 do 1.00 h (platí 14 dní),

+ žiaci nepotrebujú do školy negatívny test,

+ test nie je potrebný ani do obchodov, na terasu reštaurácií, do fitnescentra či na úrady,

+ môžu sa organizovať kultúrne podujatia, pri ktorých sa musí dodržať:

 • maximálna kapacita 50 percent zákazníkov, najviac však do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri,

 • státie je zakázané,

 • povinný je negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, prípadne iná výnimka,

 • prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu 2 týždňov od ukončenia podujatia.


+ interiérové kiná ostávajú zatvorené,

+ pobyt v prírode je možný aj bez testu do 21.00 h bez rozdielu farby okresu,

+ od 9. mája sa rušia vyhradené hodiny pre seniorov. 

Občanom je umožnené sa otestovať v meste Stará Ľubovňa: 

OM v Starej Ľubovni: https://www.staralubovna.sk/item/om-v-starej-lubovni-testovanie-na-covid-19-121422021/

Zdroj:http://www.lms.sk/post/od-pondelka-sme-%C4%8Derven%C3%BDm-okresom1 2 ... 19