Výzva na vykonanie výrubu/ okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácií výrubov v ochranom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky.

 17.05.2021


1 2 ... 19