Výzva na zapojenie do hlasovania o grant na reštaurovanie barokovej kazateľnice farského kostola v Starej Ľubovni

 11.06.2021

Farnosť v Starej Ľubovni sa zapojila do súťaže o získanie grantu z Nadácie VÚB s projektom reštaurovania barokovej kazateľnice z farského kosola sv. Mikuláša.

Súťaž prebieha do 15. júna 21021 bezplatným hlasovaním za projekt na https://www.nadaciavub.sk/poklady/ . 


1 2 ... 19