Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 17.06.2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa  od 17.6.2021 od 14:00 hod. do odvolania.

Žiadame preto o dôsledné dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sú zverejnené v priloženom súbore:


1 2 ... 19