Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 13.07.2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni ruší čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa  od 13.7.2021 od 10:00 hod.


1 2 ... 19