Mimoriadne núdzové opatrenia ohľadom Afrického moru ošípaných a diviakov

 05.08.2021

Mimoriadne núdzové opatrenia ohľadom Afrického moru ošípaných a diviakov vydané Hlavným veterinárnym lekárom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky  zo dňa 02.augusta 2021.

Nariadenia sa vzťahujú na užívateľov poľovných revírov, na chovateľov ošípaných (drobnochovy aj komerčné chovy), na súkromných veterinárnych lekárov.

Africký mor ošípaných  je veľkou hrozbou pre  chovy domácich ošípaných, prípade výskytu  v ohnisku nákazy sa usmrcujú všetky domáce ošípané.


1 2 ... 19