Informácie v súvislosti s návštevou Sv. Otca v Prešove dňa 14.9.2021

 10.09.2021

Aktuálne organizačné informácie týkajúce návštevy sv. Otca Františka v Prešove a ďalšie doplňujúce informácie nájdete aj na stránkach: 

www.navstevapapeza.sk/sk/presov

www.presov.sk/navsteva-papeza-v-presove.html

www.idsvychod.sk


1 2 ... 19