Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra Obce Forbasy

 16.09.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu na obsadenie pozície hlavného kontrolóra Obce Forbasy.

Podrobnosti výberového konania sú v priložených prílohách a zverejnené na úradnej tabuli v obci.


1 2 ... 19