Zvýšená opatrnosť chodcov a zníženie dopravnej nehodovosti

 13.10.2021

V roku 2021 došlo v okrese Stará Ľubovňa k enormnému zvýšeniu dopravných nehôd s účasťou chodcov, preto považujeme za potrebné zvýšiť informovanosť občanov na zamedzenie vzniku týchto udalostí v cestnej premávke. 

Vzhľadom k blížiacemu sa ročnému obdobiu, ktoré svojím charakterom výrazne znižuje podmienky viditeľnosti, žiadame občanov o akceptovanie povinosti chodcov, kde je dôležité aby nezabúdali na zásadu byť videní, pričom je nutné používať vhodné reflexné prvky a vyberať si oblečenia svetlejšej farby.

Chodec je najzranitelnejším účastníkom cestnej premávky a je v záujme nás všetkých, aby sme tomu dostatočne venovali svoju pozornosť a tým sa pokúsili znížiť dopravnú nehodovosť s účasťou chodcov.

Viac infomácií na stránke: https://www.vidiet-a-byt-videny.sk/chodci


1 2 ... 19