Výzva na zaplatenie nedoplatkov

 25.10.2021

Obec Forbasy upozorňuje poplatníkov a daňovníkov, ktorí si ešte nesplnili svoju povinnosť a neuhradili poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, daň za psa alebo poplatok za prenájom hrobového miesta na rok 2021, prípadne za predchádzajúce roky, aby si tieto nedoplatky uhradili.

Všetky údaje potrebné pre platbu sa nachádzajú v Rozhodnutí o vyrubení poplatku/dane. Ak potrebujete poradiť, zistiť presnú sumu nedoplatku, ktorú voči obci dlhujete, či zaslať presné údaje k platbám do Vášho e-mailu, môžete sa na nás obrátiť v pracovných dňoch na uvedené telefónne čísla alebo nás kontaktovať e-mailom.

Zároveň upozorňujeme na povinnosť podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti pre každého, komu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t.j. stal sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty), prípadne u koho nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností ( kúpa, predaj, dedenie, darovanie...).

Informácie: Ing. Mária Viktória Bodocká, ouforbasy@slnet.sk,
052/43 234 55

 

Ďakujeme za pochopenie1 2 ... 19