Triedenie komunálneho odpadu v obci Forbasy

 03.01.2022

Občania našej obce, ktorí vytriedia komunálny odpad tak, že nemajú v smetnej nádobe takmer žiadny odpad sa pýtajú, že prečo ešte niektorí ľudia netriedia odpad? Prečo by aj oni nemohli prispieť k tomu, aby sa nám znížilo množstvo zmesového komunálneho odpadu v obci a tým aj poplatok za skládkovanie.

Za posledné 3 roky je úroveň vytriedenia komunálnych odpadov takýto:

Rok Vyprodukovaný odpad Zmesový odpad Vytriedený odpad % triedenia Počet obyvateľov Vyprodukovaný odpad na 1 obyvateľa
2018 71,38 ton 62,99 ton 8,39 ton 11,75 % 430 0,17 tony
2019 90,01 ton 69,00 ton 21,01 ton 23,34 % 437 0,21 tony
2020 108,040 ton 79,74 ton 28,66 ton 26,44 % 449 0,24 tony

Z uvedenej tabuľky vidíme, že naši občania produkujú nadmerné množstvo komunálneho zmesového odpadu. Veľmi nízke percento  vytriedenia komunálnych odpadov z predchádzajúcich rokov ukazuje, že občania ešte stále nesprávne separujú, t.j. neoddeľujú z komunálneho odpadu vybrané zložky odpadu, ktorými sú: plasty, sklo, papier a kovy.

Od percenta vytriedenia komunálneho odpadu závisí výška poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného komunálneho odpadu na skládku odpadov. 

           

Na základe toho sa pristúpilo k zmene priraďovania rodinným domom nálepky na vývoz komunálneho odpadu od spoločnosti EKOS, a.s. 

Občania, ktorí dostali červenú nálepku, majú možnosť bezplatne dostať biele vrece na odpad, v prípade potreby raz mesačne.

           

Odvoz správne vytriedeného odpadu je bezplatný, týmto Vás chceme poprosiť, aby ste sa väčšou mierou  zapájali do triedenia odpadu nakoľko od toho závisia platby za komunálny odpad. Za odvoz zmesového komunálneho odpadu musí obec, a teda aj  občania, zaplatiť. Náklady, ktoré každoročne zaplatí obec za odvoz komunálneho odpadu nepokryjú poplatky za občanov obce. Štát každoročne dvíha ceny za zmesový komunálny odpad a zákon je postavený tak, že obec "nesmie" doplácať za odpady svojich občanov.

Ďalšie informácie na webovej stránke obce, emaily obce Forbasy: ouforbasy@slnet.sk a tel. č.: 052/43 234 55.



1 2 ... 19