OZNAM OBECNÉHO ÚRADU

 12.01.2022

Kvôli častému vyvážaniu veľkoobjemového odpadu a veľkého množstva odpadu, ktorý nosia aj obyvatelia susedných obcí do kontajnerov pri cintoríne, boli sme nútení tieto kontajnery dať preč. Kontajnery boli určené výlučne na odpad z cintorína, nepatril tam odpad z domácností. Každý občan obce má svoj kontajner pri dome, ktorý má využívať. Veľkoobjemový vývoz odpadov a nebezpečných odpadov sa koná 2-krát ročne, takže je možnosť tento odpad v tomto čase vyhodiť.

Vzhľadom k tomu prosíme občanov, aby si  materiál, ktorý donesú na cintorín, zobrali do triedeného odpadu domov. Je zakázané umelý odpad (napr. umelé kvety, črepníky a pod.) hádzať za plot do kompostoviska.

Ďakujeme za pochopenie.

Fotografie z 31.12.2021


1 2 ... 19