Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat

 18.02.2022

Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa upozorňuje držiteľov hospodárskych zvierat v okrese Stará Ľubovňa na povinnosť zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat. Pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať príslušnú regionálnu veterinárnu správu o registráciu chovu. Registrácia je bezplatná a povinná.

Odo dňa 1.5.2022 nebudú môcť užívatelia držitelia zvierat druhu ovca, koza a domáca ošípaná nahlásiť do registrovaného chovu v CEHZ zviera, ktoré nemá známy pôvod.1 2 ... 19