Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

 24.02.2022

ÚROVEŇ  VYTRIEDENIA   KOMUNÁLNYCH   ODPADOV

ZA  ROK  2021

Dávame do pozornosti informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.

Ďakujeme všetkým našim občanom, ktorí sa zaslúžili o svedomité triedenie a o predchádzanie vzniku odpadu.

Triedenie odpadu v percentách

  • rok 2018                       11,75 %             
  • rok 2019                       23,24 %  
  • rok 2020                       26,44 %     
  • rok 2021                       57,12 %

Tu vidíme, že v roku 2021 sme výrazne zvýšili vytriedený odpad, ale niektorí  občania ešte stále  nesprávne triedia. V popolnici sa ešte stále nachádzajú napr. plasty, sklo, papier a kovy, namiesto toho, aby boli uložené do farebných vriec podľa druhu odpadu, ktoré si občania môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Ďakujeme, že budete správne triediť.1 2 ... 19