Informácie pre občanov, ktorí chcú poskytnúť ubytovanie utečencom z Ukrajiny

 15.03.2022

Informácie pre občanov, ktorí chcú poskytnúť ubytovanie utečencom z Ukrajiny

Vzhľadom k tomu, že je vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným  prílevom cudzincov na územie SR, žiadame všetky subjekty (FO, PO), ktoré poskytujú ubytovanie utečencom z Ukrajiny, resp. iných štátov na území obce Forbasy, aby nahlásili na  adresu ouforbasy@slnet.sk alebo na číslo telefónu: 0911 268 534 – starosta obce:

- dátum začiatku ubytovania

- adresa ubytovania utečencov

- počet dospelých ubytovaných utečencov

- počet detských utečencov podľa veku - do 15 rokov, od 15 do 18 rokov

- počet utečencov z Ukrajiny - občanov Ukrajiny,

- občanov iných štátov s uvedením krajiny pôvodu

- dátum odubytovania (dátum ukončenia ubytovania)

Zároveň žiadame subjekty, ktorí chcú ubytovať alebo už ubytovali cudzincov a nezaregistrovali sa, aby tak urobili cez webovú stránku

https://pomocpreukrajinu.sk/sk

Ďakujeme.


1 2 ... 19