Slávnosť jari v Nestville parku

 02.05.2022

Slávnosť jari v Nestvile parku

V nedeľu 1. mája 2022 sa naša obec zúčastnila súťaže vo varení tradičných jedál na Slávnosti jari v Nestville parku. Tohto roku súťažilo deväť obcí. Víťaz súťaže získal titul „Nositeľ tradícii“. Spolu s našimi šikovnými kuchárkami sme uvarili Forboske zavijanky.

Uvarené z miestnych surovín a s láskou všetkým chutili a podarilo sa nám vyhrať krásne  1 miesto.

Veľká vďaka patrí úžasným kuchárkam, celému tímu a všetkým, ktorí nás podporili a dali nám hlas.

Ďakujeme.      1 2 ... 19