Pozvánka na oslavy Dňa matiek

 06.05.2022

Milé mamičky, babičky, prababičky

srdečne Vás pozývame na kultúrny program pri príležitosti osláv

Dňa matiek

ktoré sa uskutočnia dňa 8.5.2022 o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu vo Forbasoch.

Michal Hanečák starosta obce

a poslanci obecného zastupiteľstva

V programe vystúpia deti z MŠ Ďatelinka a folklórna skupina z Kolačkova1 2 ... 19